Techniek Algemeen

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de bouw van het huis was dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt zou worden van duurzame materialen en dat het energieverbruik en de energie-opwek over een heel jaar gezien netto in evenwicht zou zijn of dat we meer energie zouden opwekken dan verbruiken. Voor de energiebalans zou gebruik gemaakt moeten worden van passieve en actieve energieconcepten.

Duurzaam bouwen

Het huis is gebouwd op basis van houtskeletbouw FSC-PEFC logomet gebruik van uitsluitend FSC/PEFC gecertificeerd hout. Het casco van het huis is op basis van onze tekeningen in een fabriek gebouwd, en eind 2010 op locatie in 6 dagen in elkaar gezet. Daarna is de afwerking binnen en buiten in 5 maanden afgemaakt. In deze periode is ook nog veel tijd gaan zitten in het uitdenken en samenstellen van het energiesysteem. Regenwater wordt opgevangen in een grijswatersysteem en wordt gebruikt voor doorspoelen van de toiletten.

Concepten uit Passief Bouwen

De basis van het energie-neutrale concept is zeer goede isolatie en tochtdichtheid van het huis en de zon-gerichte oriëntatie van de woning. Hierdoor wordt optimaal van de directe warmte van de zon gebruik gemaakt en wordt verlies van energie maximaal beperkt. In de winter komt via de open zuidzuidoost gevel veel zonlicht en daarmee warmte binnen. In de zomer wordt de zon buiten gehouden door het dakoverstek en de in het ontwerp geïntegreerde buiten-zonwering bestaande uit houten luiken.

Elementen passief bouwen

Actieve Energieconcepten

Voor de energievoorziening wordt gebruik gemaakt van een elektrisch en thermisch systeem.

Elektrisch systeem: Op het zuidzuidoost-gerichte dak van het huis en van de schuur liggen foto-voltaïsche (PV) en thermische panelen om zonne-energie vast te leggen. De door de PV panelen opgewekte elektrische energie wordt voor gebouwgebonden en consumptief gebruik aangewend en het overschot wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Thermisch Systeem Zon-EnergiehuisThermisch systeem: De door de thermische panelen opgewekte warmte wordt opgeslagen in een groot buffervat met water, dat wordt gebruikt voor vloerverwarming en warm water voorziening. Van april tot en met oktober is de zon krachtig genoeg dat er geen enkele andere warmtebron nodig is. In de winter houdt de brine-water-warmtepomp het buffervat op temperatuur voor warm douchewater en de vloerverwarming. De warmtepomp gebruikt drie diepteboringen van 100 meter als warmtebron.

Om energieverlies via ventilatielucht te beperken is een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2 gestuurde roosters geïnstalleerd. Deze oplossing zorgt er voor dat er alleen in die vertrekken waar het nodig is geventileerd wordt, niet in de overige vertrekken.

Alle energiestromen worden gemonitord met een energie management systeem van de firma Plugwise.