Techniek Algemeen

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de bouw van het huis waren: zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en het realiseren van een energiebalans die qua verbruik en opwek netto minimaal in evenwicht zou zijn. Dat betekent dat we over het jaar in totaal net zoveel energie moeten opwekken als we gebruiken. Om dit te bereiken zou gebruik gemaakt moeten worden van passieve en actieve energieconcepten.

Duurzaam bouwen

Het huis is gebouwd op basis van houtskeletbouw FSC-PEFC logomet gebruik van uitsluitend FSC/PEFC gecertificeerd hout. Het casco van het huis is op basis van onze tekeningen in een fabriek gebouwd, en eind 2010 op locatie in 6 dagen in elkaar gezet. Daarna is de afwerking binnen en buiten in 5 maanden afgemaakt. Voor doorspoelen van de toiletten wordt regenwater gebruikt.

Concepten uit Passief Bouwen

De basis van het energie-neutrale concept is zeer goede isolatie en tochtdichtheid van het huis en de zon-gerichte oriëntatie van de woning. Hierdoor wordt optimaal van de directe warmte van de zon gebruik gemaakt en wordt verlies van energie maximaal beperkt. In de winter komt via de open zuidzuidoost gevel veel zonlicht en daarmee warmte binnen. In de zomer wordt de zon buiten gehouden door het dakoverstek en de in het ontwerp geïntegreerde buiten-zonwering bestaande uit houten luiken. Verder wordt energie gespaard met energiezuinige apparatuur en wordt warmte van het douche-afvalwater teruggewonnen met een verticale warmte-terugwin buis in de wand.

Elementen passief bouwen

Actieve Energieconcepten

Voor de energievoorziening wordt gebruik gemaakt van een elektrisch en thermisch systeem.

Elektrisch Systeem Zon-EnergiehuisElektrisch systeem: Op het zuidzuidoost-gerichte dak van het huis liggen in 36 PV panelen van 230 Wp en op het dak van de schuur liggen vijf panelen van 265 Wp en 10 panelen van 295 Wp. De door de PV panelen opgewekte elektrische energie wordt binnenshuis of voor elektrische rijden gebruikt en wat er over is wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Thermisch Systeem Zon-EnergiehuisThermisch systeem: De door de acht thermische panelen op het huis opgewekte warmte wordt opgeslagen in een groot buffervat met water, dat wordt gebruikt voor vloerverwarming en warm water voorziening. Van april tot en met oktober is de zon krachtig genoeg dat er geen enkele andere warmtebron nodig is. In de winter houdt de brine-water-warmtepomp het buffervat op temperatuur voor warm douchewater en de vloerverwarming. De warmtepomp gebruikt drie diepteboringen van 100 meter als warmtebron.

Om energieverlies via ventilatielucht te beperken is een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2 gestuurde roosters geïnstalleerd. Deze oplossing zorgt er voor dat er alleen in die vertrekken waar het nodig is geventileerd wordt, niet in de overige vertrekken.

Alle energiestromen worden gemonitord met een energie management systeem van de firma Plugwise.

Meer details over de beide energievormen zijn te vinden op de pagina’s over het elektrisch en thermisch energiesysteem.